Minsan ang hindi pagsagot ay siyang mismong sagot.

RF: Akala ko dati, ‘yung mga chicken lang na kulay white ang puwedeng kainin.

Anonymous asked:
sino nagpapakilig ng buhay mo kuya?

Bakit “sino” agad ang tanong? Sana “meron ba” muna. Hahahaha.

Addressing a disease more deadly than ALS. 

"Mabuti nga sa tao na magpasan ng pamatok sa kaniyang kabataan." - Panaghoy 3:27 

#bible #verse #youth #BroEli #Christian #MCGI #AngDatingDaan #wisdom

"I-check-kung-may-lagnat pose." #selfie #WagAkoPlease

Broom-broom daw po. #FacundoMode